אוסטאוארטריטיס 15.11.2021

שימוש במיצוי תאי גזע מרוכזים משפר את התפקוד לאחר ארתרוסקופיה של הירך

מטופלים עם פגיעה סחוסית מתונה שעברו ארתרוסקופיה של הירך וטיפול בתאי גזע מרוכזים דיווחו על שיפור תפקודי טוב יותר לעומת קבוצת הביקורת, שעברה הליך ניתוחי דומה אך ללא טיפול בתאי גזע מרוכזים

אוסטאוארתריטיס (OA) של הירך הוא מצב מסובך, העשוי להוביל לנכות. בנוסף, מטופלים הסובלים מ-OA מראים תוצאות ניתוחיות לא טובות בארתרוסקופיה של הירך. לשם כך החל שימוש אדג'ובנטי במיצוי תאי גזע מרוכזים (BMAC = Bone Marrow Aspirate Concentrate) הקלה על התסמינים ושיפור תוצאות הניתוח. העיקרון הטיפולי ב-BMAC הוא שטיפול זה עשוי לעכב את ההתקדמות של הרס הסחוס.

המחקר הנוכחי, שפורסם בכתב העת 'The Journal of Bone and Joint Surgery', בחן את מידת היעילות הקלינית של השימוש ב-BMAC במטופלים העוברים ניתוח ארתרוסקופי לתיקון ה-Acetabular labrum. לצורך כל, השוו החוקרים את נתוני חשיבות התוצאים המדווחים על ידי המטופלים (PROM: patient-reported outcome measures).

קבוצות המחקר כללו מטופלים אשר עברו ניתוח ארתרוסקופי לתיקון ה- Acetabular labrum בין התאריכים דצמבר 2016 ליוני 2019 וקיבלו BMAC, ועוקבת ביקורת אשר עברה ניתוח זהה בין התאריכים נובמבר 2019 לנובמבר 2016, אך לא קיבלו טיפול באמצעות BMAC. המטופלים משתי העוקבות נתבקשו למלא דיווח על תפקודם (PROM) טרם הניתוח, וכן בתקופות המעקב: 3, 6, 12 ו-24 חודשים לאחר הניתוח. המטופלים שנכללו במחקר היו אלו אשר השלימו את דיווחיהם בכניסתם למחקר ובמעקב שבוצע לאחר 12 חודשים. אנליזה פריורית נעשתה על תתי הקבוצות במטופלים עם נזק סחוסי מתון (Outerbridge grade של 2-3). האנליזה תוקננה לפי הבדלים בגורמי הבסיס של הקבוצות.

המחקר השווה בין קבוצה של 62 מטופלים שעברו הליך של BMAC לבין קבוצת ביקורת שלא עברה הליך זה, בת 62 מטופלים גם כן. בכל נקודות הזמן, לא נראה הבדל מובהק בין הקבוצות בדירוג ה-International Hip Outcome Tool-33 (iHOT-33). עם זאת, בהשוואה בין הקבוצות עלה כי בקרב מטופלים עם נזק סחוסי מתון עוקבת ה-BMAC הראתה ניקוד גבוה יותר באופן מובהק במעקבים שבוצעו לאחר 12 חודשים (עוקבת ה-BMAC: רווח בר-סמך של 95% 78.6 [72.4-84.4]; עוקבת הביקורת: 69.2 [63.3-75.2]; p = 0.035) ולאחר 24 חודשים (עוקבת ה-BMAC: רווח בר-סמך של 95% 82.5 [73.4-91.6]; קבוצת הביקורת 69.5 [62.1-76.8]; p = 0.030).  באופן דומה, מטופלים אלו דיווחו על שיפור גבוה יותר בתקופה שלאחר 12 חודשים (עוקבת ה-BMAC: רווח בר-סמך של 95% 37.3 [30.3-44.3]; קבוצת הביקורת 25.4 [18.7-32.0]; p = 0.017) ולאחר 24 חודשים (עוקבת ה-BMAC: רווח בר-סמך של 95% 39.6 [30.4-48.7]; קבוצת הביקורת 26.4 [19.1-33.8]; p = 0.029).

החוקרים מסכמים כי לפי דיווחי המטופלים, תיקון ארתרוסקופי של ה-Acetabular labrum הכולל מתן BMAC הוביל לשיפור תפקודי מובהק בקרב אלו עם פגיעה סחוסית מתונה. מסקנה זו הייתה בהשוואה למטופלים דומים, אשר לא קיבלו טיפול ב-BMAC במהלך הניתוח.

מקור: 

Martin, S. D., Kucharik, M. P., Abraham, P. F., Nazal, M. R., Meek, W. M., & Varady, N. H. (2021). Functional outcomes of arthroscopic acetabular labral repair with and without bone marrow aspirate concentrate. Journal of Bone and Joint Surgery, Publish Ahead of Print. https://doi.org/10.2106/jbjs.20.01740

נושאים קשורים:  אוסטאוארטריטיס,  ארתרוסקופיה,  תאי גזע,  מחקרים
תגובות