Alzheimer's Disease Scientific Exchange Meeting

תאריך פרסום הארוע: 01.07.2024, 12:31
מיקום: רחוב הארבעה 28, תל אביב
מועד התחלה: 17 ביולי 2024, 18:00
מועד סיום: 17 ביולי 2024, 20:00